Marta otrzymuje pierwsze 3 kartki świąteczne

W czwartek, 28 grudnia, dwa dni po zakończeniu świąt, Marta otrzymała pierwsze 3 kartki z życzeniami świątecznymi. Jest to skromna część wysłanej do Marty, przed świętami, korespondencji o której wiemy.

Marta przed świętami, przekazała do wysłania 25 listów do swoich bliskich. Prawdopodobnie prawie wszystkie listy nie opuściły jeszcze więzienia i są przetrzymywane.

Marta obawia się o korespondencje zarówno do niej, jak i od niej. Boi się, że listy nie dostarczone w odpowiednim czasie, gdzieś odłożone, mogą później zginąć.

Marta do tej pory nie otrzymała też farb, przekazanych jej przez siostrę jeszcze 7 grudnia.

Powtarzamy pytanie: Czy takie przetrzymywanie korespondencji Marty nie narusza jej praw i jest zgodne z regulaminem więziennym? 

W związku z tym, prosimy o kierowanie pytań bezpośrednio do Pani Gubernator o dostarczanie listów wysyłanych do Marty.

Governor, Mary O’Connor
Dóchas Centre
North Circular Road
Dublin 7
Ireland

Udostępnij:

Opóźnienia w dostarczaniu Marcie korespondencji

Marta otrzymuje korespondencję z bardzo dużym opóźnieniem.
Niedawno otrzymała list, który był nadany jeszcze w sierpniu 2016 roku.
Marta jest wdzięczna za pamięć i miłe słowa wsparcia, które otrzymuje. Odpisuje na wszystkie listy, które do niej docierają.
Jeżeli ktoś nie otrzymał od niej odpowiedzi, to albo Marta nie otrzymała listu, albo odpowiedź od niej nie została jeszcze wysłana (cała korespondencja do Marty i od Marty jest tłumaczona i kontrolowana)
Korespondencja do Marty jest ewidencjonowana. Jeżeli ktoś chce mieć pewność, może skierować zapytanie do władz więzienia, czy jego korespondencja została już doręczona Marcie.
Marta dziękuje wszystkim za miłe słowa.
Dla osób, które chcą korespondować z Martą podajemy adres (mamy nadzieję, że tymczasowy):
Marta Herda
Dóchas Centre
North Circular Road
Dublin 7
Ireland
Udostępnij: