Jak wygląda pomoc adwokata z urzędu, gdy naruszane są prawa Marty co do tajemnicy korespondencji? – Adwokat ZDZIWIŁ SIĘ

Marta poinformowała obecnego adwokata z urzędu, że cała korespondencja, która do niej dociera jest wcześniej otwierana.
Wszystko otrzymuje otwarte.
Również pisma od niego.

Jak zareagował adwokat z urzędu?
ZDZIWIŁ SIĘ.

Marta jest sama w obcym kraju.
Naruszane są jej prawa.
Adwokat, powinien reprezentować jej interesy.
Powinien być osobą, która będzie w każdej sytuacji jej bronić.
Łamane jest prawo.
Adwokat ma tego świadomość.
A adwokat?…
…DZIWI SIĘ…
…to wszystko…
…tyle reakcji, i tyle pomocy…ZDZIWIŁ SIĘ…
…i już…
…radź sobie Polko sama…

Czy to jest profesjonalna pomoc prawnika irlandzkiego?

(Może jedyną reakcją było to, że obecnie ważne dokumenty, adwokat z urzędu przywiózł Marcie osobiście.
Nie wysyłał pocztą tylko ruszył się i przyjechał.
Czy z tego powodu?
Czy inne dokumenty też przywiezie, aby nie były one kontrolowane przez funkcjonariuszy więzienia w Dochas Centre w Dublinie?)

Udostępnij:

Dlaczego w więzieniu w Dochas Centre w Dublinie są naruszane prawa Marty do tajemnicy korespondencji z Adwokatem?

Irlandia zgodziła się respektować Europejskie Reguły Więzienne.

Według tych Reguł, korespondencja Marty DO PRAWNIKA i OD PRAWNIKA – NIE MOGĄ BYĆ KONTROLOWANE.
Nie mogą być otwierane.
Otwarcie może nastąpić tylko w obecności Marty.
Otwarcie przy Marcie, ma mieć wyłącznie na celu upewnienie się, czy w liście opisanym z zewnątrz jako korespondencja od prawnika, rzeczywiście znajduje się korespondencja od prawnika.

Tyle prawa…
A rzeczywistość więzienia Dochas Centre w Dublinie?…
Przez cały pobyt w więzieniu (prawie 2 lata), Marta otrzymuje całą korespondencję otwartą, również tą od adwokata.

Dlaczego więzienie w Dochas Centre w Dublinie przez prawie 2 lata narusza prawa Marty do tajemnicy korespondencji z adwokatem?
Czy w Irlandii, cokolwiek co dotyczy Marty, na jakimkolwiek etapie, mogłoby się odbywać zgodnie z prawem?
Czy przestrzeganie praw człowieka, więźnia, obcokrajowca… jest zbyt trudne dla tego kraju?

A może inne pytania:
Czy w Irlandii rządzi tylko Wszechmocne Euro i Przeogromne Samolubstwo?
Czy jakiekolwiek prawa w Irlandii są przestrzegane?

Po naszych doświadczeniach, na pytanie: „Czy jakiekolwiek prawa w Irlandii są przestrzegane?” możemy odpowiedzieć…MOŻE SIĘ TAK ZDARZYĆ

Udostępnij:

„ZDROWIA i WOLNOŚCI” – tego życzyłaby sobie Marta na urodziny

Dzisiaj jeden z przyjaciół odwiedził Martę razem ze swoją najmłodszą siostrą.
Dziękujemy za to, że przyjaciele Marty odwiedzają ją regularnie.
Uzgadniają między sobą, kto i kiedy może przyjść do Marty.
Często przyjeżdżają z daleka.
Bardzo dziękujemy.
Miłą i przyjemną niespodzianką dla Marty była obecność siostry przyjaciela.

W trakcie wizyty przyjaciel zapytał Martę co chciałaby dostać na urodziny?
Czego potrzebuje?
(Za trzy tygodnie są urodziny Marty).

„ZDROWIA I WOLNOŚCI” – odpowiedziała Marta

…Przyjaciel nie wiedział co ma powiedzieć…

Udostępnij:

Czy wszystkie listy w więzieniu mają być nadzorowane? – Europejskie Reguły Więzienne, do których przestrzegania zobowiązała się Irlandia

W broszurze „Know Your Rights. Your Rights as a Prisoner” wydanej przez Irlandzką Radę do spraw Praw Obywatelskich (Irish Council for Civil Liberties) i Irlandzką Fundację na rzecz Reformy Więziennictwa (Irish Penal Reform Trust) wyraźnie określono prawa więźnia w Irlandii.

Odnośnie korespondencji, która nie może być kontrolowana napisano:


„Czy mogę wysyłać listy, które nie będą nadzorowane?
Tak. Listy do niektórych organizacji i instytucji nie zostają otworzone przed wysłaniem i zostaną wysłane natychmiastowo. Są to listy do:
 Twojego prawnika,
 Ministra Sprawiedliwości,
 Obywatelskiego Komitetu Monitorowania Zakładów Karnych (Visiting Committee),
 Inspektora Więziennictwa,
 Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
 Irlandzkiej Komisji Praw Człowieka,
 Komisji orzekającej o zwolnieniach warunkowych (Parole Board),
 Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Karaniu albo Traktowaniu (CPT), oraz do
 Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

Listy od Twojego prawnika czy którejkolwiek z organizacji lub instytucji wymienionych powyżej zostaną otwarte jedynie w celu upewnienia się, że pochodzą one od Twojego prawnika bądź którejkolwiek z tych organizacji. Jeżeli któryś z listów do Ciebie ma zostać sprawdzony, zostanie on otwarty w Twojej obecności.” (pogrubienie nasze)


 

Udostępnij:

Jakie prawa dotyczące więźniów zgodziła się respektować Irlandia? – Czy do tych zasad stosuje się więzienie w Dochas Centre w Dublinie?

„Irlandia zgodziła się postępować zgodnie z czterema umowami międzynarodowymi, które opisują zasady traktowania więźniów.
Są to:
 Europejska Konwencja Praw Człowieka (ECHR);
 Europejska Konwencja o Zapobieganiu Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu;
 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (ICCPR); i
 Konwencja ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (CAT).

Równie ważne są Europejskie Reguły Więzienne opublikowane przez Radę Europy. Mimo iż nie są one prawem, podają ważne wskazówki dotyczące utrzymania wysokich standardów w więzieniach.”


„Know Your Rights. Your Rights as a Prisoner.” Irish Council for Civil Liberties


 

Udostępnij:

Specjalne spotkanie wszystkich więźniarek – Marta niewiele rozumie

Dzisiaj miało miejsce spotkanie wszystkich więźniarek w sali gimnastycznej.
Wszystkich, które chciały przyjść.
Nie jesteśmy pewni okazji i celu spotkania.
Możliwe, że odbyło się ono z okazji 100-lecia uzyskania praw przez kobiety w Irlandii.
Spotkanie odbyło się o godzinie 10 i trwało do godziny 11:40.

Wypowiadało się kilka kobiet: 1) kobieta 85-letnia, która byłą sędzią, 2) bizneswomen, która brała udział w jednym z programów telewizyjnych, pozyskując fundusze na ciekawy pomysł biznesowy, 3) kobieta pracująca w opiece nad dziećmi, 4) dziennikarka.

Marta niewiele rozumiała z tego co mówiły.
Niewiele rozumiała, pomimo tego, że w więzieniu cały czas uczy się języka angielskiego.

Były też inne atrakcje: kawa i przysmaki.
Osoby obecne, również Marta, otrzymały książkę z wypowiedziami kobiet, czekoladki, butelkę wody i długopis.

Coś innego w monotonii więziennej…
No i kawa…

Udostępnij:

Wizyta adwokata z urzędu – Marta otrzymuje ważne tłumaczenie zeznań pielęgniarki

W czwartek 3 maja, Martę odwiedził jej adwokat z urzędu.
Osobiście dostarczył jej to, o co Marta prosiła kilka miesięcy temu: tłumaczenie zeznania pielęgniarki Claire Best na język polski.
Marta prosiła o to adwokata w rozmowie telefonicznej kilka miesięcy temu.
Nic nie otrzymała.
Poprosiła o to oficjalnie, listownie – dnia 5 marca 2018 roku (List nr 3).
(Pomoc i współpraca adwokata z urzędu jest tak dobra, ze wszelkie prośby Marta przedstawia teraz na piśmie: numerowane pismo do adwokata i identyczne pismo do siostry)
W piśmie do adwokata prosiła o dostarczenie tego w ciągu 7 dni.
Zamiast dostarczyć w terminie, adwokat wysłał do Marty list z pytaniem dlaczego chce to otrzymać w ciągu 7 dni?
Przyniósł w czwartek – 3 maja 2018 roku.
Nie po 7 dniach – tylko po …kilku miesiącach od pierwszej prośby i po 2 miesiącach od prośby pisemnej.
(W liście z dnia 5 marca 2018 roku Marta prosiła jeszcze o dwie informacje, których dalej nie otrzymała i na które nadal czeka)

Adwokat z urzędu poinformował też Martę, że decyzja Sądu Najwyższego może zapaść w każdej chwili.
A najpóźniej?
Najpóźniej może też zapaść do końca czerwca lub do końca lipca 2018 roku.

Co się stało, że adwokat Marty przyjechał osobiście?
Czy ma to związek z naruszeniami praw i korespondencji Marty w więzieniu w Dochas Centre w Dublinie?

Udostępnij:

Uroczystość pogrzebowa cioci Marty – Lucyny – kolejny pogrzeb bez Marty

W dniu dzisiejszym odbyła się uroczystość pogrzebowa cioci Marty – Lucyny.
To siostra ojca Marty.
Uroczystość pogrzebowa miała miejsce w Polsce, w Lublinie o godz. 10.

To już czwarta uroczystość pogrzebowa w rodzinie Marty, na której Marta nie mogła być obecna.
Poprzednie pogrzeby miały miejsce w rodzinie od strony mamy Marty.
Teraz pogrzeb dotyczył osoby ze strony ojca Marty.

Poprzednie uroczystości pogrzebowe, na których Marta nie mogła być obecna.
Daty śmierci osób z rodziny Marty:
21 grudnia 2015 rok – babcia Zofia (Marta nie mogła opuszczać Irlandii)
18 lutego 2016 rok – dziadek Stanisław (Marta nie mogła opuszczać Irlandii)
12 lipca 2017 rok – brat cioteczny Marcin (Marta w więzieniu)

Udostępnij: