Oświadczenie rodziny i przyjaciół Marty do mediów w Irlandii

W dniu 25.10.2017 wysłaliśmy maila do telewizji i redakcji prasowych w Irlandii:

„Szanowni Państwo
Już ponad 4 lata media irlandzkie relacjonują wydarzenia związane z nieszczęśliwym wypadkiem z udziałem Marty Herdy, w którym zginął pasażer samochodu.
Przez cały ten czas wszystkie relacje były jednostronne: pochodziły od oskarżenia lub rodziny zmarłego.

Nie przedstawiono nigdy relacji drugiej strony (poza 1 przypadkiem w 2016 roku).
Nie chcemy przypominać, że obowiązkiem dziennikarskim jest obiektywne przedstawienie stanowiska obu stron.
Rodzina Marty nie wypowiadała się publicznie, szanując ból najbliższej rodziny po stracie młodego człowieka.
Rodzina czekała też na rzetelne wyjaśnienie sprawy przez sąd irlandzki.
Obecnie mamy do czynienia z wyjątkowo rażącą niesprawiedliwością. Młoda kobieta, Marta Herda, będąca też ofiarą wypadku, po procesie poszlakowym, została uznana winną morderstwa z premedytacją i skazana na dożywocie.
Wyrok ten, oparty na poszlakach, jak i jego surowość, jest wyjątkowo bulwersujący nie tylko dla najbliższej rodziny Marty.
W związku z tym rodzina Marty podjęła decyzję o wszczęciu wszelkich działań prawnych, łącznie ze skierowaniem sprawy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Przez tyle lat sprawa Marty cały czas wzbudzała żywe zainteresowanie i dlatego rodzina Marty o wszystkich swoich działaniach będzie informować media bezpośrednio i przez strony internetowe: www.helpformartha.org i www.pomocdlamarty.pl.
Poprzez te strony możecie Państwo kontaktować się z rodziną Marty, a maile od Państwa na pewno zostaną przekazane rodzinie Marty i nie zostaną ujawnione bez Państwa zgody.
Obecnie w imieniu rodziny Marty przekazujemy wywiad z matką Marty, który ukazał się w Polsce w Dzienniku Wschodnim.
Dołączamy wersję przetłumaczoną na język angielski przez helpformartha.org.
W najbliższym czasie prześlemy też inne, równie interesujące informacje.
Z poważaniem
zespół helpformartha.org”

 

“Dear Sirs

For over four years now Irish media publish reports on events related to tragic accident involving Marta Herda, in which the passanger of the car died.

All this time all reports were one-sided: they came from the prosecution or the family of the deceased.

Relations of the other side were never presented (aside from one occurence in 2016).

We don’t want to remind you that one of duties of a journalist is to objectively present positions of both sides.

Marta’s family didn’t spoke publicly, respecting suffering of closest family after losing a young man.

Marta’s family was also waiting for reliable and fair clarification of the case by Irish Court.

Now we are dealing with glaring injustice. Young woman, Marta Herda, who also was a victim of the crash, after a circumstantial trial, was found guilty of murder and sentenced to life imprisonment.
This ruling, based on circumstantial evidence, as it’s severity, is extremely shocking not only to Marta’s closest family.

Therefore Marta’s family decided to initiate every legal action including submitting the case to the European Court of Human Rights.
All these years Marta’s case aroused interest, therefore Marta’s family will inform the media directly and through websites: www.helpformartha.org i www.pomocdlamarty.pl about every taken action.

Using these websites You can contact Marta’s family and your emails sent to contact@helpformartha.org will be forwarded to Marta’s family, they also will not be revealed without your consent.

Presently on behalf of Marta’s family we’re sending you an interview with Marta’s mother, which was published in Poland in „Dziennik Wschodni”.

We attach a translation made by helpformartha.org

In the near future we will send You other very interesting information.

Best regards

Helpformartha.org Team”

 

W załączniku dołączyliśmy:

Artykuł w Dzienniku Wschodnim Artykuł w Dzienniku Wschodnim tłumaczenie

Reakcja mediów irlandzkich – otrzymaliśmy potwierdzenia przeczytania maila

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *