Dziękujemy Pani Wicekonsul Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie

Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Wicekonsul Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Dublinie – Pani Patrycji Grocheckiej.
Bardzo dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie w sprawie Marty oraz zaplanowanie odwiedzin w zakładzie karnym w Dochas Centre.
Żeby Pani Wicekonsul mogła przyjść do więzienia, Marta musiała osobiście zwrócić się do Konsulatu. Marta we wtorek, 27-ego marca, napisała list i przekazała do wysłania do Polskiej Ambasady w Dublinie. Marta poprosiła o bardzo pilne spotkanie.
W tych trudnych dla Marty chwilach takie spotkanie na pewno będzie bardzo potrzebne.

Pani Wicekonsul jako pracownik Polskiej Ambasady może bez problemów odwiedzić Martę w więzieniu (podobnie jak adwokat).

Czy Marta w czasie spotkania oficjalnie przekaże wszystkie swoje uwagi?
Czy powie o wszystkich przejawach dyskryminacji, jakich doświadcza w więzieniu w Dochas Centre w Dublinie?

Bezskuteczne upominanie się Marty i Polskiej Ambasady o polskiego psychologa

Zarówno Marta, jak i Polska Ambasada cały czas bezskutecznie upominają się o pomoc polskiego psychologa dla Marty.
Polska Ambasada zobowiązała się pokryć te koszty.
Odpowiedź władz więzienia jest cały czas negatywna: “Na terenie więzienia jest psycholog” (tyle, że mówiący po angielsku)
W rozmowach z rodziną, Marta cały czas bardzo prosi o pomoc takiego psychologa, mówiącego po polsku.