Szczególnie polecane

Na jakim poziomie jest Orzeczenie Apelacyjne Centralnego Sądu Kryminalnego? Czy są to kolejne dowody na niestaranności w sprawie Marty?

Analiza orzeczenia

Szczególnie polecane

„Marta dzwoniła i wyciągnęła Csabę z domu”

"Marta dzwoniła i wyciągnęła Csabę z domu"

Mail do mediów irlandzkich

W dniu 26 października z adresu contact@helpformartha.org wysłaliśmy maile do mediów irlandzkich następującej treści:

„Dear Sir/Madame
We are sending You a document sent to us by a lawyer, providing a short analysis in which he presents absurdity of two main clues of prosecution in the trial of Marta Herda.
Best regards
http://helpforMartha.org Team”

Do wiadomości załączyliśmy plik:

Analiza poszlak oskarżenia dokonana przez prawnika

Podobnie jak poprzednim razem – jedyną reakcją były potwierdzenia otrzymania wiadomości.

Szczególnie polecane

Czy ubiór Marty ułatwiał pływanie?

kwestia ubrania analiza prawnika

Szczególnie polecane

Analiza prawnika na temat dwóch głównych poszlak oskarżenia

Analiza prawnika na temat poszlak oskarżenia: otwartego okna i słów Marty, że Csaba nie umie pływać.

Analiza prawnika na temat poszlak oskarżenia