Marta otrzymała od adwokata projekt apelacji do Sądu Najwyższego

W dniu dzisiejszym Marta otrzymała projekt apelacji do Sądu Najwyższego (w języku angielskim), przygotowany przez jej obecnego adwokata. Projekt został dostarczony przesyłką pocztową.
Marta próbuje zapoznać się z projektem.

W dniu wczorajszym, rodzina i przyjaciele Marty wysłali do adwokata propozycje, które, według decyzji Marti i jej rodziny, muszą znaleźć się, jako dodatkowe punkty, w składanej apelacji do Sądu Najwyższego.

Udostępnij:

Informacja o terminie złożenia apelacji do Sądu Najwyższego (Supreme Court)

W dniu 23 października Marta dowiedziała się od adwokatów, że apelacja do Sądu Najwyższego musi być złożona w terminie 4 tygodni od ogłoszenia odrzucenia apelacji(czyli od 12 października 2017). Apelacja musi być złożona do 9 listopada 2017.
Wcześniej, w dniu 12 października, adwokaci przekazali jej informację, że na złożenie apelacji do Sądu Najwyższego są tylko 2 tygodnie.
Udostępnij: