BARDZO WAŻNE VIDEO GROMCA – Tak się dzieje w Irlandii – Prawda i tak wyjdzie na jaw

BARDZO WAŻNE VIDEO GROMCA.

 

 

 

 

Źródło: https://www.facebook.com/1014670302012500/videos/300372813868468/

Krótkie video Gromca

Krótkie video Gromca

 

 

Źródło: https://www.facebook.com/1014670302012500/videos/267096010622323

„Kobiety w środku…” – vimeo.com

„Kobiety w środku…” – vimeo.com

Women On The Inside…

Source: vimeo.com/119268195

„Marta jest przeświadczona, że ma rodzinę, która ją kocha i że nie jest pozbawiona godności”

Ze względu na problemy Marty w więzieniu czasowo wstrzymujemy odtwarzanie bajki

W dniu 24 października Marta wykonała telefon do siostry i poprosiła ją o usunięcie z naszych stron bajki, którą czyta dzieciom.
Przez udostępnienie tej bajki Marta ma poważne problemy w więzieniu i ma różne utrudnienia.
Nie rozumiemy konieczności czynienia tego, ale szanujemy prośbę Marty.
Więzienie, w którym obecnie przebywa nie jest tym miejscem, w którym powinna być obecnie.
Dalecy jesteśmy jednak od tego, aby przebywanie w tym nieprzyjemnym miejscu jeszcze jej utrudniać.
W dniu wczorajszym czasowo wstrzymaliśmy możliwość odtwarzania filmu, w którym Marta czyta bajkę dzieciom siostry.
Film ten cieszył się dużą popularnością na obydwu stronach: polskiej i angielskiej.
Pozytywne jest to, że wśród osób oglądających nasze strony są funkcjonariusze więzienia w którym Marta obecnie przebywa.