Dziękujemy wszystkim osobom wierzącym za modlitwy w sprawie Marty

Tragedia Marty nie ma barw politycznych.
Jest ponad podziałami.
Porusza zarówno osoby wierzące, jak i niewierzące.
Jest też ponad wszelkimi różnicami religijnymi.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za pamięć o Marcie i jej sprawie w modlitwach.
Bardzo dziękujemy osobom wierzącym z różnych religii, Kościołów i związków wyznaniowych.
Dziękujemy za wszelkie szczere, bezinteresowne i bezpłatne modlitwy.

Sprawa Marty jest też przedmiotem nieustających modlitw rodziny Marty.

Wdzięczni też jesteśmy za szczerą pomoc wszystkim osobom niewierzącym.
W obliczu ludzkich tragedii, solidaryzowanie się i jedność, jest największym wsparciem jakiego można udzielić.