Opóźnienia w dostarczaniu Marcie korespondencji

Marta otrzymuje korespondencję z bardzo dużym opóźnieniem.
Niedawno otrzymała list, który był nadany jeszcze w sierpniu 2016 roku.
Marta jest wdzięczna za pamięć i miłe słowa wsparcia, które otrzymuje. Odpisuje na wszystkie listy, które do niej docierają.
Jeżeli ktoś nie otrzymał od niej odpowiedzi, to albo Marta nie otrzymała listu, albo odpowiedź od niej nie została jeszcze wysłana (cała korespondencja do Marty i od Marty jest tłumaczona i kontrolowana)
Korespondencja do Marty jest ewidencjonowana. Jeżeli ktoś chce mieć pewność, może skierować zapytanie do władz więzienia, czy jego korespondencja została już doręczona Marcie.
Marta dziękuje wszystkim za miłe słowa.
Dla osób, które chcą korespondować z Martą podajemy adres (mamy nadzieję, że tymczasowy):
Marta Herda
Dóchas Centre
North Circular Road
Dublin 7
Ireland