Bezskuteczne upominanie się Marty i Polskiej Ambasady o polskiego psychologa

Zarówno Marta, jak i Polska Ambasada cały czas bezskutecznie upominają się o pomoc polskiego psychologa dla Marty.
Polska Ambasada zobowiązała się pokryć te koszty.
Odpowiedź władz więzienia jest cały czas negatywna: “Na terenie więzienia jest psycholog” (tyle, że mówiący po angielsku)
W rozmowach z rodziną, Marta cały czas bardzo prosi o pomoc takiego psychologa, mówiącego po polsku.