Czy ta osoba mogłaby kogokolwiek zabić? – ponownie zadajemy to pytanie – w przeddzień 2 rocznicy haniebnego wyroku

 

Z więzienia Marta czyta bajkę dzieciom swojej siostry.

Czytaj dalej

Ze względu na problemy Marty w więzieniu czasowo wstrzymujemy odtwarzanie bajki

W dniu 24 października Marta wykonała telefon do siostry i poprosiła ją o usunięcie z naszych stron bajki, którą czyta dzieciom.
Przez udostępnienie tej bajki Marta ma poważne problemy w więzieniu i ma różne utrudnienia.
Nie rozumiemy konieczności czynienia tego, ale szanujemy prośbę Marty.
Więzienie, w którym obecnie przebywa nie jest tym miejscem, w którym powinna być obecnie.
Dalecy jesteśmy jednak od tego, aby przebywanie w tym nieprzyjemnym miejscu jeszcze jej utrudniać.
W dniu wczorajszym czasowo wstrzymaliśmy możliwość odtwarzania filmu, w którym Marta czyta bajkę dzieciom siostry.
Film ten cieszył się dużą popularnością na obydwu stronach: polskiej i angielskiej.
Pozytywne jest to, że wśród osób oglądających nasze strony są funkcjonariusze więzienia w którym Marta obecnie przebywa.

Czy ta osoba mogłaby kogokolwiek zabić?

 

Z więzienia Marta czyta bajkę dzieciom swojej siostry.

Czytaj dalej